Producció de vi ecològic natural amb el raim de la nostra finca.